DEÁK DÉNES-ÖSZTÖNDÍJ 2025

A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdeti 1997-ben elindított ösztöndíjpályázatát művészettörténész, várostörténész, illetve e tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói részére.

Pályázni
- egy évre szóló, részletes kutatási tervvel,
- szakmai önéletrajzzal
- és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlásával lehet.

Az alapító végrendelete értelmében a pályázatot elnyerő alkotó számára a kuratórium évi 1500 USA dollárnak megfelelő összeget ajánl fel, mely negyedévi bontásban kerül kifizetésre.

Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a kutatás témája kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez, gyűjteményéhez.

Az ösztöndíjassal a kuratórium szerződést köt, melynek értelmében kutatómunkája összefoglalásaként negyedévente írásban kell beszámolót készíteni, majd az ösztöndíj lezárásakor, 2026 januárjáig tanulmányban összefoglalni kutatási eredményeit.
Az ösztöndíjasnak az ösztöndíj évében és az azt követő évben e kutatási témában megjelenő publikációiban az alapítványt mint támogatót fel kell tüntetnie.
Az ösztöndíj legfeljebb egyszer hosszabbítható meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2024. június 16.

Az elbírálás határideje: 2024. augusztus 1.

Az ösztöndíj első részletét 2025 áprilisában fizetik ki.
Az alapítvány kuratóriuma fenntartja azt a jogát, hogy a díjat megosztva, illetve megfelelő pályázat híján ne adja ki.

A pályázatot a megjelölt határidőig az alábbi címre kell elküldeni:
Szent István Király Múzeum, Városi Képtár - Deák Gyűjtemény, 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10.


További információ kérhető Izinger Katalin művészettörténésztől, az [email protected] e-mail-címen, vagy a +36 70/338-6175-ös telefonszámon.


A korábban ösztöndíjban részesült pályázatok felsorolása itt olvasható.