IDÉN IS KIÍRÁSRA KERÜLT FERENCVÁROS PUBLIC ART PÁLYÁZATA

A pályázat tárgya a kiírásban megjelölt helyszíneken Public Art művek megvalósítása Ferencváros területén a 2024. április 1. és 2024. május 31. közé eső időszakban.

A pályázat kiírója a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. A Public Art művek kíséreljenek meg a kortárs művészet eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik.

Várnai Gyula: Bárányok

Várnai Gyula: Bárányok

A pályázható összeg megvalósuló művenként 1.800.000,-Ft, amely összeg sem az áfá-t, sem az esetleges munkáltatói közterheket nem tartalmazza, azokat a pályázatkiíró a megítélt összegen felül fizeti. Az esetleges munkavállalói közterhek azonban a felhasználási díjból kerülnek levonásra. Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A Public Art mű lehet: akció, performance, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés stb. Ha a mű részvételi alapú, a pályázók maguk választhatják ki és kérhetik fel a közösséget, amivel a munkájukat meg kívánják valósítani.

A pályázatokat 2023. szeptember 15. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához. 

A teljes pályázati kiírás itt érhető el.