Íme a Ludwig Múzeum 2022-es programterve

Az intézmény a napokban tartotta 2021-es évét összegző, valamint az idei évet bevezető sajtóeseményét – mi pedig összegyűjtöttük, hogy milyen kiállításokra számíthatunk az elkövetkező hónapokban.

A sajtóközleményt idézve a múzeum szakmai stábja „a 2022-es kiállítási éve átfogó-szemléleti-stratégiai kereteként kifejezőnek találta a reziliencia (rugalmas alkalmazkodás a környezeti feltételekhez) fogalmát és gyakorlatát. A kiállítások olyan altémákat jelenítenek meg, amelyek a kortárs életvilágot kiterjesztett jelentként értelmezik. A fenntarthatóság a reziliens attitűddel kiegészítve jövőálló. érvényes kulturális üzenetek megfogalmazásának, illetve célba juttatásának hatékony eszköze.”

A most is látható kiállításokról:

A {SCRIPT:ABSTRACT} – FREY ÚR ÍR című kiállítás, a hatvanas évekbeli magyar neoavantgárd képzőművészet egyik kiemelkedő képviselőjeként és a nemzetközi computer art korai svájci úttörőjeként számon tartott Frey Krisztián életművébe enged betekintést. A március 20-ig látogatható és rangos múzeumok anyagából, valamint magyar és nemzetközi magángyűjtők alkotásaiból válogatott életmű-kiállításon eddig sosem látott teljességében bontakozik ki Frey életműve, a szakma előtt is ismeretlen korai munkáktól az itthon és Svájcban készült főműveken át az úttörő computer art-kísérletekig.

Screenshot 2022 02 08 at 18.31.04

Frey Krisztián: 92.III.11, 1992, 70 × 50 cm, vegyes technika, hajtogatott papír, magángyűjtemény, © fotó: ROSTA József

Emellett a 2023. január 8-ig látható Időgép. Új válogatás a Ludwig Múzeum gyűjteményéből címet viselő csoportos kiállítás nem az időutazás tudományos-fantasztikus lehetőségével foglalkozik, hanem az idő és a művészet viszonyát vizsgálja különféle szempontokból, és magukat a műveket tekinti olyan időgépeknek, amelyek lehetővé teszik számunkra a mentális utazást. A tárlat a világjárvány rövid szünetében, rendkívüli körülmények között jött létre, így nem hagyhatta figyelmen kívül az elmúlt időszak tanulságait sem. A múzeum mintegy nyolcszáz darabot számláló gyűjteményéből olyan művek láthatóak, amelyek a személyes, a művészi és a történelmi idő különböző aspektusait tárják a néző elé, a kurátor személyes nézőpontjából.


És hogy milyen kiállítások várhatóak? Íme a teljes lista:

Helyiérték – Válogatás a Ludwig Múzeum új szerzeményeiből 
2022. március 3. – április 24.  

A tárlaton szerepelnek a neoavantgárd progresszív művészei, továbbá a hetvenes évek konceptuális tendenciái eddig még nem bemutatott munkákkal, illetve a vajdasági BOSCH & BOSCH csoport alkotói, párhuzamba állítva a Pécsi Műhely tevékenységével. Külön teremben lesznek láthatóak a 2010-es évek végén egyre markánsabbá váló festészeti fordulat fiatal alkotóinak munkái, és tematikus blokkokban kapnak majd helyet a szlovák, ukrán, észt, lengyel, orosz és albán művek, összevetve a hasonló magyar törekvésekkel. Önálló tematikaként fognak megjelenni a női szerepmodelleket vizsgáló munkák, az egyéni és kollektív történelmi emlékezetet/traumákat érintő, elsősorban fotóalapú művek magyar, szlovák, román és orosz alkotók műveivel. Emellett különálló egységet alkot majd az (ön)arckép és annak hiánya, a „képtelenség” avagy képi identifikáció nehézsége és elvesztése, illetve a művész és a művészet társadalomban betöltött pozíciója vagy a táj- és életkép tradícióinak felülírása, a három dimenzió és a sík viszonya.


Kiterjesztett jelen
2022. április 8. – 2022. szeptember 4. 

A csoportos nemzetközi kiállítás a napjainkra mind globális, mind személyes szinten megtapasztalható állandósult átmenetiség kérdését járja körül. Részben a technológiai fejlődésnek köszönhetően, részben a társadalmi, illetve biológiai rendszerek evolúciójából fakadóan nemcsak a jelen vált kiszámíthatatlanná és bizonytalanná, de a jövő apokaliptikus végjátékként felsejlő képe sem nyújt számunkra biztos fogódzót. Az átmenetiség azonban magában hordozza a választás és a változás lehetőségét is, amely épp a folyamatos ideiglenességből képes erőt meríteni és ezt az erőt kreatívan mozgósítani. A kiállított művek a jelen pillanatának megragadásával és totálissá tételével mutatnak fel lehetséges alternatívákat a folytonos jelleggel újraíródó mindennapjaink tükrében. 

Y mohri 2

Kiterjesztett jelen | Yuko Mohri: Dekompozíció, 2021 A Project Fulfill Art Space, Taipei jóvoltából

 

Előhívás
2022. május 13. – augusztus 28. 

A szintén csoportos nemzetközi kiállítás fókuszát a traumaforrások vizuális művészeti eszközrendszerekkel történő átdolgozása, performatív megjelenítése adja. A tárlatazt vizsgálja, hogy az utóbbi két évtizedben hogyan változott meg a művész szerepe, milyen új megközelítési módok és szempontok merültek fel a traumafeldolgozás területén. Bár a művészet és a trauma összefüggéseinek elemzése jelentős múltra tekint vissza, a hangsúly a kiállításon az ábrázolás és ábrázolhatóság kérdésein túlmenően a relációs aspektusra kerül.

 

„Nem vagyok robot.” A szingularitás határain
2022. szeptember 15. – november 27. 

A bemutatott anyag szingularitás (feltételezett) közeli eljövetelének előhírnökeként a technológiai fejlődés mindennapi életünkre gyakorolt erőteljes hatásáról szól. Napjaink egyik meghatározó globális jelensége a digitalizáció, amely a közelmúlt évtizedei során evolúciós ugrásként alakította át az emberiség életét, évszázadok alatt rögzült szokásokat, formákat és viselkedési mintázatokat írva át. A digitális fordulat jelenleg is zajló folyamat, életünk offline módból megállíthatatlanul tér át az online térbe. A digitális technológia mai állapotában olyan új normativitás, amely a munka és az élet része: nem ellenség, nem barát, hanem az élet természetes velejárója…

 

Kisebb világok. Dioráma a kortárs képzőművészetben
2022. október 13. – 2023. január 15. 

A dioráma és mediális rokona, a kukucskáló doboz változatos formákban jelentkeznek, mind a művészetben, mind annak határterületein: tudományos vagy társadalmi mondanivalók közvetítésétől egészen a pop artig, a groteszkig terjed a skála. A különböző diorámák közös vonása egy másik dimenzióba való átlépés. Hasonlóan a gyerekek babaházaihoz, a dioráma a kibogozhatatlan külvilág kezelhető méretűvé kicsinyített, ártalmatlanított, lehatárolt és mindezek által emberi kontroll alá vont értelmezési kísérlete.

Lost year2

Kisebb világok. Dioráma a kortárs képzőművészetben, 2020, vegyestechnika, plasztika videóval, 70 cm x 127 cm x 70 cm, a Studio la Città, Verona jóvoltából


Keresztes Zsófia: Az álmok után: merek dacolni a károkkal 
Az 59. Velencei Képzőművészeti Biennále Magyar Pavilonja kiállítása
2022. december 15. – 2023. február 26. 

Az idei kiállítás Keresztes Zsófia Az álmok után: merek dacolni a károkkal című kiállításának tematikája talán soha nem lehetne aktuálisabb, mint a pandémia krízisidőszakát követően. A kiállítás négy nagyobb egységben igyekszik körüljárni múlt és jelen jövőhöz való ambivalens viszonyát és az identitás megtalálásának stációit. Velencét követően hagyományosan Budapesten is bemutatjuk a biennále magyar kiállítását.

Vb hu zsofia keresztes monika zsikla david biro 02

Műtermi részlet, az 59. Velencei Képzőművészeti Biennále Magyar Pavilonjának kiállítása | Keresztes Zsófia: Az álmok után: merek dacolni a károkkal, 2020. (részlet), Fotó: Biró Dávid