Jövőre újraindul a kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzési szak a Képzőn

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszéke a 2022/23-as tanévvel kezdődően ismét meghirdeti a kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzési szakot (Expert in Contemporary Art Theory and Curatorial Studies). November 25-én pedig bemutatót tartanak a BA, illetve MA szakról az ISBN könyv+galériában.

A kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek szakról:

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor.

A képzés teljes idejű, alapvetően magyar nyelvű, 4 féléves, keresztfélév-lehetőség nélküli, nappali képzés.

A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik művészetelméleti ismereteik, kommunikációs, írás- és elemző készségük birtokában alkotó módon képesek a magyar és a nemzetközi kortárs művészet területén jelentős kulturális-művészeti értékkel, társadalmi fontossággal bíró komplex projekteket, kutatásokat, kiállításokat, eseményeket elindítani, ezek koncepcióját kidolgozni, kommunikálni és képviselni, továbbá a kortárs művészeti gyakorlatról, valamint a hozzá kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusról szakmailag önálló és releváns kutatásokat végezni; a kortárs művészet gyakorlatát a tudományos kutatás és a kritika eszközeivel elemezni, közvetíteni, valamint együttműködni a hazai kiállítási és művészeti intézményrendszerrel, művészekkel, szakértőkkel és a művészeti terület egyéb szereplőivel. A képzést elvégzők felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterszak Képzési és Kimeneti Követelményei: mke.hu/node/41171

A mesterszak mintatanterve: mke.hu/node/41182

A mesterszakot működtető szervezeti egység a Képzőművészet-elmélet Tanszék. A Tanszék által működtetett alapszakról, az oktatókról, óraadókról, a tanszék projektjeiről és tevékenységeiről bővebb információ: mke.hu/info/kepzomuveszetelmelet.php

 

A BA és MA szak bemutatójának részletei:

Időpont: 2021. november 25., csütörtök, 16.00–17.30

Helyszín: ISBN könyv+galéria, 1084 Budapest, Víg u. 2.