KASSÁK KORTÁRS MŰVÉSZETI DÍJ 2022

DR. ARGAY ISTVÁN ÉS A KASSÁK MÚZEUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kassák kortárs művészeti díjat Dr. Argay István orvos és műgyűjtő hozta létre Kassák Lajos szellemiségéhez kapcsolódó művek és projektek létrehozásának ösztönzésére. Az alapító együttműködő partnerei a pályázatot lebonyolító és a nyertes pályaművet bemutató Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum és az Interart Alapítvány.

A díjra nyílt felhívás keretében olyan alkotói tervvel lehet pályázni, amely kapcsolódik Kassák Lajos életművéhez, a huszadik századi avantgárd művészet jelenségeihez és tematikus fókuszpontjaihoz, valamint az avantgárd mozgalmak által felvetett kérdések mai értelmezéséhez.   

A díj értéke
A díj összege bruttó 1,5 millió forint, amit a nyertes pályázó műve létrehozására fordíthat. A pályaművet a Kassák Múzeum mutatja be a díjátadót követő évben, 2023 tavaszán. A kiállítás költségeit a Kassák Múzeum fedezi. A Kassák kortárs művészeti díj összege nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre. A nyertes pályázónak az Interart Alapítvány fizeti ki a díjat az alapító megbízásából.    

A pályázók köre 
A díjra 18. életévüket betöltött kortárs művészek pályázhatnak kiállítás formájában megvalósítható pályaművel.  

A pályázat benyújtásának módja
Jelentkezési szándékát jelezze a [email protected] e-mail címen. A válasz e-mailben megküldjük a Kassák Múzeum által biztosított tárhely linkjét, erre kérjük feltölteni a pályázati anyagot.  

A pályázatok leadási határideje: 2022. február 20., 23:59  
A határidő után beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük. 

Kassak kortars művészeti díj logo black 1000

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
• Szakmai önéletrajz (.pdf formátumban)
• Portfólió a bemutatott művek adataival
• Koncepció: max. 5000 karakter
• Részletes projektterv
• A projektterv vizuális prezentációja (.jpeg formátumban, illetve szükség esetén Windows rendszeren lejátszható MP4-ben)
• Megvalósítási ütemterv
• Pénzügyi terv  (A pályamű pénzügyi megvalósításának tételes felsorolása. A kiállítás költségeit, ideértve a technikai megvalósítást, üzemeltetést, promóciót, a Szervezők fedezik. A nyertes pályázó viseli a mű létrehozásához kapcsolódó valamennyi költséget, ideértve az anyagok, eszközök beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokat.)
• Pályázói nyilatkozat (Innen letölthető - kérjük, a saját eszközére letöltött másolatban szerkessze, majd a kinyomtatott és aláírt példányt beszkennelve vagy lefotózva csatolja.)
• Adatkezelési tájékoztató elfogadásáról szóló nyilatkozat (Innen letölthető - kérjük, a saját eszközére letöltött másolatban szerkessze, majd a kinyomtatott és aláírt példányt beszkennelve vagy lefotózva csatolja.) A pályázat nyelve: magyar Kérjük, a pályázati anyagot a Szervezőktől e-mailben kapott linkre töltse fel (ld. a Pályázatok benyújtásának módjánál).   Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, érvénytelennek minősülnek. Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.LebonyolításA beérkezett pályázatokról öttagú szakmai zsűri dönt.  

A zsűri tagjai 2022-ben:
Andrási Gábor művészettörténész Csatlós Judit muzeológus, kurátor  Kertész László művészettörténész Kopeczky Róna kurátor Rockenbauer Zoltán művészettörténész Az online beérkezett pályaművekből a zsűri kiválasztja a  szűkített listára kerülő öt tervet. 

 A szűkített listára bejutott pályázatok kihirdetése: 2022. március 21-ig.  
A szűkített listán szereplő pályázók személyesen (vagy indokolt esetben online platformon) mutatják be munkáikat a zsűrinek. A zsűri a személyes prezentációk alapján közülük választja ki a nyertest.    

HatáridőkA pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 20., 23:59
A szűkített listára jutott pályázók kihirdetése és értesítése: 2022. március 21-ig.  

Díjátadó rendezvény: 2022. március 31., csütörtök 
A pályázatok elbírálására vonatkozó döntést, a szűkített listára jutók névsorát a Kassák Múzeum weboldalán és közösségi média felületein tesszük közzé.  A nyertesnek a díjátadót követő évben kell megvalósítania művét, melyet  2023. tavaszán mutat be a Kassák Múzeum egy időszaki kiállítás keretében. 

Részvételi feltételek
• A pályázók jelentkezési szándékuk jelzésével elismerik és tudomásul veszik a részvételi feltételeket. Ezek megszegése a pályázatból való kizárást vonhatja maga után.
• A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy abba – amennyiben az a szűkített listára kerül – a döntést követően bárki betekinthet, illetve hogy az azzal kapcsolatos adatok (a személyes adatai kivételével) nyilvánossá válnak.
• A pályázók elfogadják a zsűri döntését és azt is, hogy a zsűri nem köteles döntését indokolni. A pályázati eljárást lezáró szakmai döntéssel szemben jogorvoslatra nincs lehetőség.
• A nyertes a megvalósítási terv elfogadását követően megállapodást ír alá, amelyben vállalja annak ütem szerinti megvalósítását. A nyertes vállalja az Alapítóval és a Szervezőkkel való együttműködést, a szükséges információk megosztását, a határidők betartását, valamint közreműködik a díjhoz és a kiállításhoz kapcsolódó kommunikációs anyagok (videók, fényképek, szöveges információk) előállításában.


Szerzői és felhasználói jogok
• A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. A megvalósított mű a pályázó tulajdonában marad. A nyertes pályázóval a Kassák Múzeum a kiállításon való bemutatás érdekében felhasználási szerződést köt.
• A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat promóciós célra nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig térítésmentesen felhasználhassa a pályázó nevének feltüntetésével.   

További információ:
A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a [email protected] e-mail címen várják