NYÍLT LEVÉL A FERENCZY MÚZEUMI CENTRUMÉRT

A Szentendrei Alkotóművészeti Platform nyílt levele a városvezetéshez a Ferenczy Múzeumi Centrum ügyében.

Mi, a város kultúrájáért, művészetéért aggódó szentendrei polgárok a sajtóból értesültünk arról, hogy Szentendre jelenlegi vezetése a Ferenczy Múzeumi Centrum állami kézbe adásának kezdeményezésével felelőtlen és hibás döntést hozott az intézmény jövőjéről.

Értetlenül állunk a döntés előtt, amely minden szakmaiságot nélkülöz. Úgy véljük, hogy a város jelenlegi pénzügyi nehézségei nem indokolhatnak egy, a távoli jövőre nézve is felmérhetetlen hatású lépést.

Meggyőződésünk, hogy ez a döntés visszafordítható!

Meg kell akadályoznunk, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum – felbecsülhetetlen értéket képviselő műtárgy- és épületállományával együtt – közvetlenül a Magyar Államhoz kerüljön. Az intézmény csak akkor maradhat Szentendre arculatának egyik legfontosabb alkotóeleme és egyben formálója, ha tevékenysége hosszú távon is a város kulturális életének szerves részét képezi.

Ugyanakkor úgy véljük, hogy a kormány, és azon belül a szakminisztérium is felelősséggel tartozik a múzeumi feladatok ellátásához szükséges alapvető források biztosításáért, valamint a Ferenczy Múzeumi Centrum ingatlanainak méltatlanul leromlott állapotáért. A kialakult helyzetben szükség van az önkormányzat és a minisztérium közötti egyeztetésekre, és az ezekre épülő megállapodásokra. Az önkormányzat részéről pedig elengedhetetlen az eddig elmaradt szakmai párbeszéd megkezdése civil szereplőkkel és a szakmai érdekképviseletekkel!

Amennyiben a fentiekkel egyetért, kérjük Ön is írja alá nyílt levelünket!

Köszönettel:

A Szentendrei Alkotóművészeti Platform vezetősége


A Szabad aHang honlapján megjelent nyílt levelet 430-an írták alá, köztük:

ASSZONYI TAMÁS szobrászművész

B. SZABÓ VERONIKA építész, belsőépítész

BÁLINT ILDIKÓ festőművész

BARTHA ANDREA jelmeztervező művész

BP. SZABÓ GYÖRGY grafikus, zenész

BRUTYÓ MÁRIA festőrestaurátor

BUZINKAY GÉZA sajtótörténész

CZAKÓ MARGIT textiltervező művész

DR TÖRÖK KATALIN művészeti író

DR. MAZÁNYI JUDIT művészettörténész

FICZERE KRISZTINA KYRU iparművész

GOLDA JÁNOS DLA építész

HAJDÚ LÁSZLÓ festőművész

KEMÉNY ZOLTÁN tervezőgrafikus

KISFALUSI MÁRTA keramikus

KŐVÁRI ATTILA díszlettervező

LUKOVICZKY ENDRE festőművész

MÉLYI JÓZSEF művészettörténész

NAGY BARBARA DLA képzőművész

ORCSIK ROLAND költő

PACSIKA RUDOLF képzőművész

PISTYÚR GABRIELLA textilfestő

PISTYÚR IMRE szobrászművész

RAPPAI ZSUZSA szerkesztő, művészettörténész

REGŐS ANNA textilművész

REGŐS ISTVÁN festőművész

REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS szerkesztő, kritikus

VINCZE OTTÓ képzőművész

valamint:

ANDORKA TÍMEA

BÉRES ANDRÁS

CSIKI MELITTA

DR. NYILAS GYÖRGY

ELSIK ZSÓKA

ERDŐS KATI

FEKETE JÁNOS

GÁLOS JENŐ és GÁLOS ANNA

GERGELY GABRIELLA

GERGELYNÉ KATONA MÁRIA

HOLLÓ JUDIT

JOHAN VAN DAM

KANYÓ ERIKA

KÍGYÓS FRUZSINA

KISS VERONIKA

KUTHI ANIKÓ

P PETRIK ZSOLT

PÉTERY JÚLIA

RÁKOSI JUDIT

ROZSNYAY MÓNIKA KRISZTINA

RUMI LÁSZLÓ

STUMPFELNÉ GULYÁS ERZSÉBET

SZATHMÁRY JÓZSEF

SZILÁGYI ZSÓFIA

TORMA FRANCISKA

TÖRÖK TAMÁS

VAJDA JÁNOS

VARGA BORI

VARGA CSABA

  

MIT ÜZENNEK AZ ALÁÍRÓK A VÁROSVEZETÉSNEK?

Mindent meg kell tenni az FMC-ért, mert a város identitásának egyik alapja.
Golda János építész

Kötelességem minden olyan platformot támogatni, mely a művészet, különösen a művészet szabadságát támogatja.
Török Tamás

Számomra, mint a városban születő és a Régi Művésztelepen  dolgozó képzőművész számára nagyon fontos az, hogy a kortárs művészet és a Ferenczy Múzeum továbbra is működni tudjon és színvonalas kortárs és a városhoz kötődő klasszikus művészetet mutasson be. A mostani pénzügyi ellehetetlenítéssel nem látom, hogy ez ilyen magas színvonalon megvalósítható lenne.
Nagy Barbara DLA képzőművész

Művészettörténész vagyok, a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársaként dolgoztam évekig. Büszke vagyok arra, hogy részese lehettem a folyamatnak, amelyben Szentendre múzeumi élete európai színvonalú lett. Úgy érzem, ezt mindenképp meg kell őriznünk. Ez a mi felelősségünk is.
Rappai Zsuzsa

Ha a művészetről lemondunk, a város identitásáról mondunk le. Ez nem szabad megtörténjen! Kérem a városvezetést művészettörténész bevonására, aki szakmai érvekkel tudja bizonyítani, megvilágítani micsoda értékkel rendelkezik Szentendre, és őrizze meg a múzeumot, a gyűjteményt, ennyivel tartozunk Barcsaynak, Kornissnak, Ámosnak, Annának, Kmettynek, Czóbelnek, Bálintnak, Deimnek, Matyófalvinak, Pirknek, Bánátinak, Bánovszkynak, Heintznek, Jegesnek, Onódynak, Pándynak, Paizs Goebelnek, Rozgonyinak, Vajdának, Vajdának, Vajda Júliának akik megalapozták a város hírnevét, a kortárs alkotóknak, a Munkácsy-, Kossuth-, Barcsay-díjasoknak, a fiatal alkotóknak és a művészetbarátoknak.
Varga Csaba, Szentendre

Szentendre brandje a művészet, a képzőművészet. Ez a brand közel 100 éve épül. Ha Ferenczyeket is belevesszük, akkor több mint 100. Felépíteni nagyon hosszú folyamat volt, a lerombolásához ellenben elegendő egy rossz, elhamarkodott döntés is. Az állami kézbe adással bizonytalan lesz az intézmény sorsa. Különösen a kismúzeumoké.
Fekete János

Mindig azt gondoltam, hogy a művészetnek politikától és érdekektől mentesnek függetlennek kellene maradnia, mert csak akkor biztosított az a teljes fokú szabadság, mellyel igazán valós üzenetek, művek születhetnek. Ezért írtam alá a petíciót.
Kuthi Anikó

Az állam a kultúra területen már eddig is túl sok területen vonta magához a döntési jogosultságot, arra hivatkozva, hogy ő a finanszírozó. Restaurátorként látva, hogy hogyan vált szinte semmivé a magyar műemlékvédelem szervezeti- és intézményrendszere az utóbbi években, az állami beavatkozásoknak köszönhetően és széledt szét kényszerűen annak értékes szakembergárdája, nincsenek illúzióim az állami működtetéssel kapcsolatban. Az állami fenntartás esetén a városnak semmiféle ráhatása nem lenne arra, hogy mi történik a múzeumaiban.
Brutyó Mária  (Forster Gyula-díjas festő-restaurátor)

Ha lemondanánk mindenről, ami a "provinciális" művészet bemutatását, életben tartását jelenthetné, elfelejthetnénk Szentendrét mint a "festők városát". Ezt az elnevezést ugyan joggal érezhetik bántónak az ugyancsak jelentékeny alkotómunkát végző iparművészek – vagy éppen a zenészek, színészek, írók... –, sokkal inkább lehetne a "művészek városa" vagy a "művészetek városa" Szentendre. Lehetne. Ha lemondunk a múzeumainkról nem lesz. Meg kell találni – a színvonalas események rendezése mellett – működtetésük optimális lehetőségét.
Kemény Zoltán tervezőgrafikus

Kétszeresen elfogadhatatlannak tartom a Múzeumi Centrum kiszolgáltatását az államnak: egyrészt ha valami fölött meg kell őriznie a városnak saját fennhatóságát, az éppen Szentendre egyedülálló művészeti, kulturális hagyománya; másrészt egy olyan egyoldalú ideológiával őrülten centralizáló kormányzattal állunk szemben, amelynek káderpolitikája felmérhetetlen károkkal járna. Tudom, persze, az előző városvezetés kulturális gazdálkodáspolitikája az elherdálások időszaka után erős átvizsgálásra szorul (nem az elképesztő munkát végzett múzeumi munkatársak bőrére!).
Reményi József Tamás szerkesztő, kritikus

A Szentendrén élt és élő alkotóművészek sokban hozzájárultak városunk imázsának kialakulásához. Ennek fenntartása, alakítása támogatandó cél kell, hogy legyen a mindenkori városvezetésnek. A szükséges költségeket elő kell teremteni, forrásokat kell keresni, akár kormányzati szintig menő érdekérvényesítéssel. Ez a mindenkori városvezetés egyik legfőbb feladata. Nem hárítani, hanem azon kell dolgozni, hogy megmaradhasson a múlt és hogy valódi, értéket képviselő jövőképe legyen városunknak.
Kanyó Erika

A városban őrzött kiemelkedő művészeti kincset könnyen el lehet herdálni, de soha nem lesz olyan gazdája senki, mint annak a helynek a közössége, ahol ez a rendkívüli teljesítmény megszületett.
Dr. Mazányi Judit ny. művészettörténész