Schulcz Katalin (1954–2020)

Mi, a magyar művészettörténet-tudomány művelői, közöttük mindenekelőtt az ELTE Művészettörténeti Intézetének munkatársai, szükségét érezzük kollektív módon is kifejezni megrendülésünket Schulcz Katalin halála miatt. Mert bár céhes értelemben nem volt művészettörténész, közénk tartozott: nemcsak azért, mert hat éve váratlanul eltávozott, kivételes kollégánk, Széphelyi Frankl György társaként gyakori részese volt az Intézet életének, sokunkhoz szoros baráti szálak is fűzték, hanem mert szakmánk legragyogóbb szakfordítói között tartottuk számon. Bár irodalomtörténészként dolgozott akadémiai területen, a művészetelmélettől a forrásszövegeken át a muzeológiai tárgykultúráig fogékony volt minden iránt, amivel a mi szakmánkban csak találkozhatott. Schulcz Kati a mi halottunk is, mosolya, szelíd és szerény lényének emléke velünk marad.

Schulczkati

Schulcz Katalin