MINDSETS - Nemzetközi csoportos kiállítás az FKSE Stúdió Galériájában

A kiállítás címe egy jelentésgazdag angol kifejezés, amely a különböző gondolkodásmódok, hozzáállások, mentális beállítódások fogalomegyüttesét jelöli. A tárlat egyrészt ezeknek az egyéni szemléleteknek az egymásmellettiségét, másfelől az ebből fakadó konfliktusokat és ellentmondásokat kutatja.

 

A mindset egy személyes síkon magába foglalja azt, ahogy tapasztalataink tükrében magunkat és képességeinket látjuk és ahogyan a környezetünkhöz és a világ eseményeihez viszonyulunk. Értelemszerűen hozzátartozik az a társadalmi-kulturális háttér és közeg, ami önkéntelenül hat ránk a véleményalkotás folyamatakor. A mindset tulajdonképpen egyfajta szűrőként is működhet, mely befolyásolja a percepciónkat és a jelenségről alkotott álláspontunkat, cimkézések és kategorizálások felé terelve ezzel a gondolkodást.


Igor Bošnjak, ©FKSE

Egy adott mindset természetesen nemcsak a saját magunkról, hanem ezzel összefüggésben a világról alkotott képünket is formálja. Ez többnyire valamilyen elv/érték melletti határozott elköteleződést jelölhet, mely meggyőződés gyakran kibillenthetetlen és megváltoztathatatlan. Ezen zárt világok noha egymás mellett léteznek, önálló univerzumként működnek és érdemi párbeszédbe ritkán lépnek egymással. Ahogy azt Mannheim Károly az 1931-ben megjelent Tudásszociológiában kifejti, ezek a gondolati modellek ugyan autonómak, de látókörük korlátozott lehet aszerint, hogy miként választják meg az eddigiekkel harmonizáló tartalmakat, s miként törekednek koherenciájuk megtartására.


Tranker Kata, ©FKSE

A műveken keresztül egyfajta keretrendszerként, beállítódásként jelenik meg a történelemhez való viszony és azon belül is a kelet-közép európai identitás, a szocializmus és a rendszerváltás közege, valamint a ‘89 utáni korszak hétköznapjainak átpolitizáltsága. Ezen túl hangsúlyos szerepet kap az egyén társadalmi és kulturális normarendszerekhez való ambivalens viszonya és a különböző belső „koordináta-rendszerek” szerint felépülő mindsetek súrlódása.
 

Martin Piaček, ©FKSE
 
A térelválasztó elemek alkalmazásakor a Stúdió Galéria mindannyiunk által jól ismert terének megbontása volt a cél. Ugyanakkor a faforgácslapok elrendezése különféle útvonalakat jelöl ki, az egyes gondolkodásmódok közt húzódó falakat és az eltérő beállítódások határait megtestesítve.

kiállító művészek:

Albert Ádám
Borsos Lőrinc
Igor Bošnjak (BIH)
Irina Botea (RO)
Nilbar Güreş (TR)
Kútvölgyi-Szabó Áron
Martin Piaček (SK)
Tranker Kata

kurátor: Gadó Flóra

koncepció: Gadó Flóra, Kútvölgyi-Szabó Áron

helyszín:Stúdió Galéria, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 35

megtekinthető: 2015. október 21 - november 10.

Bővebb információ: http://mindsets-fkse.tumblr.com/

____________________

MINDSETS - Group exhibition at Studio Gallery, Budapest

The title of the exhibition refers to the various and rich meanings of the word “mindset”: as ways of thinking, personal approaches and attitudes towards the world. On one hand, the exhibition examines these parallelly existing approaches and on the other hand, the resulting conflicts and contradictions.

On a personal level, our mindset includes how we see ourselves and our abilities, based on our experiences and also how we relate to our environment and to the events of the world.

Obviously, our social-cultural background and surrounding that has an effect on the process of forming our opinion is also part of this framework. A mindset, in fact, could function as a special filter, which influences our perception and point of view about a certain phenomena, leading our thinking towards labeling and categorization.

A certain mindset not only shapes how we think about ourselves, but in relation, it also shapes our attitude towards the world. This could be seen as a commitment to a certain principle which is often stable and unchangeable. Even though these closed worlds exist alongside each other, they function as individual universes without any real dialogue between them. As Karl Mannheim wrote in his Sociology of Knowledge in 1931, these models of thinking are autonomous, however their points of view could be limited according to how they choose a content to match their existing framework and how they are trying to preserve their inner coherence.

Our approach towards history appears as a certain framework or mindset through the artworks. It includes the Central-Eastern European identity, the “atmosphere” of the socialist period and the change of the system, and the politicized everydays of the post-1989 era. Our ambivalent approach towards social and cultural system of norms is being emphasized. Furthermore, the collision of mindsets based on different, inner coordinate-systems become visible.

With the seperating walls, our aim was to modify the well-known space of the Studio Gallery. However the arrangement of the wooden panels create different paths which could indicate the walls between various mindsets and the borders of these mentalities.

exhibiting artists:

Ádám Albert (HU)
Lőrinc Borsos (HU)
Igor Bošnjak (BIH)
Irina Botea (RO)
Nilbar Güreş (TR)
Áron Kútvölgyi-Szabó (HU)
Martin Piaček (SK)
Kata Tranker (HU)

curator: Flóra Gadó

concept: Flóra Gadó, Áron Kútvölgyi-Szabó

venue: Studio Gallery, 35 Rottenbiller u., 1077 Budapest, Hungary

on view: 21 October - 10 November, 2015

More information: http://mindsets-fkse.tumblr.com/