Koncz András kiállítása az Art+Text Budapest termeiben

HIRDETÉS

Gyönyörű ez a mai nap – Koncz András képei a 80-as évekből

Megnyitó: 2017. 05. 03. 19:00
Megnyitja: Keserü Katalin, művészettörténész

„A magyar képzőművészet olyan új hangra talált rá a nyolcvanas évek első felében, amelynek a pontos leírásával azóta is kísérletezünk. Mintegy kiderült az ég, eltűntek a felhők – olyan lett a táj, amilyennek talán Szinyei óta még egyetlen generáció sem látta (és ő is megkapta a magáét a kék ég alatt felelőtlenül heverésző aktjáért). Nem tartott sokáig, de felejthetetlenül könnyű és jókedvű korszak volt. A képzőművészet új hangja minden korábbi hazai iskoláétól különbözött. Ahogy Szinyei a fényektől megittasult francia impresszionistákkal volt egy hullámhosszon a maga tekintélyelvű, mélybarnára hangolt kultúrájában, a nyolcvanas évek elején a magyar művészek is az európai szubjektivista áramlatok közegében találták magukat a lassan széthullásnak induló államszocializmus közepén, annak művészellenzéke örököseként. Semmi sem volt terhesebb ebben a korszakban, mint ez az örökség, ami a magyar kultúrában az avantgárd morális imperatívusza mellett a művész egész, 48-tól datálható szabadságharcos mítoszát is magában foglalta. Ez az örökség, súlyánál fogva, mozdíthatatlanná vált. »Igyekszem mostanában olyan képeket kitalálni, amelyekkel örömet szerzek magamnak, mert úgy vélem, hogy ez a legjobb lehetőség arra, hogy munkáimnak mások is örüljenek... Tehát az új művészet Vidám, Vidám, és szabad« – írta Bak Imre 1983-ban a Rabinext Stúdió szentendrei kiállításának katalógusában. Az első változatban Rabinecnek nevezett alkotóközösség emblémáján – Birkás Ákos és Koncz András munkája – sziklás-hegyes-tavas-delfines álomtájat látunk a horizontra emelkedő napkoronggal, s körülötte félkörívben felirat: »Gyönyörű ez a mai nap.«” 
(Forgács Éva: „Gyönyörű ez a mai nap”. Magyar festészet a nyolcvanas években. In.: Gyönyörű ez a mai nap: a nyolcvanas és a kilencvenes évek magyar művészete. Történet és elmélet. Szerk.: Csilla Markója, MAOE, Budapest, 2003, 9.)


részlet Koncz András Gyönyörű ez a mai nap! című, 1982-es triptichonjából és a Rabinec Közös Műterem emblémájából   forrás: facebook.com

Helyszín: Art+Text Budapest, Honvéd utca 3., Budapest, 1054
Megtekinthető: 2017. június 2-ig