Kafka a síneken

artanzix

Sz.R.

Két nő Berlinből keletnek tart. Poggyászuk mindössze egy hegedű és Kurtág György Kafka-töredékeinek (op. 24) kottája. Isabel Robson és Susanne Vincenz filminstallációja a berlini Zsidó Múzeumban – mintha csak Kurtág kívánságára tenné, aki mindig szerette volna a darabot a steril koncertteremből kiemelni – egyszerre von hétköznapi és imaginárius teret a zenemű köré.


Isabel Robson és Susanne Vincenz: Roundhouse Reverb © Robson / Vincenz

Isabel Robson és Susanne Vincenz: Roundhouse Reverb © Robson / Vincenz

A Kurtág-mű Kafkának olyan mondattöredékeire és aforizmáira épül, melyek az út és az utazás témájához kapcsolódnak. Töredékessége és kiszámíthatatlansága révén váratlan asszociációkat, érzelmeket kelt. A Roundhouse Reverb címen futó installáció egyes klipjei az énekes Caroline Melzer és a hegedűművész Nurit Stark vándorlásának stációit jelenítik meg, tipikus kelet-európai helyszíneket és helyzeteket vázolnak, azok minden (kafkai) abszurditásával együtt. A tér egy elhagyatott mozdonyszínt idéz, ahol a kórben elhelyezett vetítőfelületek között a szerelvényeket forgató korong jelöli ki a főszereplők útját időben és térben. A látogatónak sincs más dolga, mint hogy a rezonanciatérben szabadon mozogva, saját útját járja Kurtág Kafka-töredékeinek világán belül. Aki pedig nem jut el Berlinbe, a http://roundhouse-reverb.de/ oldalon tehet virtuális sétát az installációban.