Szemtől szemben - Rembrandt és Caravaggio az amszterdami Van Gogh Museumban

Katona Júlia

Úgy tűnik, az utóbbi évek kedveznek az egyszeri alkalomra összeválogatott „páros” kiállításoknak, melyeken az összehasonlító koncepció mentén megközelítőleg ugyanabból a korszakból két, kvalitásaiban és hatásában hasonló művész képeit állítják ki egymással szemben vagy még inkább egymásnak megfeleltetve.

A 2005-ben a MoMA-ban (június 26–szeptember 12.), majd 2006-ban a Musée d’Orsay-ban (február 28–május 28.) Cézanne és Pissarro műveit bemutató tárlattal (Pioneering Modern Painting: Cézanne and Pissarro 1865–1885) párhuzamosan nyílt meg 2006. február 24-én a művész születésének 400. évfordulóját ünneplő Rembrandt-év keretében az a „vizuális szenzációként” hirdetett kiállítás, mely a barokk kor két „nehézsúlyú” személyiségét (a kifejezés nem tőlem származik) mutatja be (2006. június 18-ig). Rembrandt és Caravaggio személyében két olyan művészről van szó, akik egyben a 16–17. századi Észak- és Dél-Európa különbségeit képviselik, műveiken keresztül pedig két, egymással igen kevés ponton érintkező világ tárul fel a szemünk előtt. Az alkotói életszakaszokat tekintve a két útnak nincsenek közös halmazai, hiszen Rembrandt csupán négyéves volt, amikor Caravaggio meghalt, és számos kortársával ellentétben soha nem járt Itáliában.

Screenshot 2022 07 10 at 17.10.48

A két életmű karakteres darabjainak egymásra vonatkoztatott kiállítása azonban abszolút értelemben véve is helytálló, hiszen hitelt érdemlően mutatja meg azokat a megjelenítésbeli különbségeket, amelyek az alkotóikon keresztül azonos mértékben megnyilvánuló teremtőerőből fakadnak. Ebben az értelemben viszont a két életműnek számos közös metszete tárható fel, amint azt a kiállítást kísérő website tartalma is tükrözi. Az internetes felület egyben hűen rekonstruálja a Caravaggio-jelenség közvetett módon Rembrandtra tett hatását is.
A www.rembrandt-caravaggio.nl website azonban leginkább az előző momentumra helyezi a hangsúlyt, szemléletesen reprezentálja az „eleven realitás” azonos mértékben, ám a két életművön keresztül különböző formában történő feltárulkozását. Bár az „eleven realitás” Florenszkij által definiált fogalma a szakrális művészetekre, elsősorban az ikonfestészetre értendő, Rembrandt és Caravaggio műveire ugyanúgy vonatkoztatható, akár vallásos, akár világi témájú képeiket tekintjük.

A website fő menüpontjainak nyitó opciója először az összehasonlítás lehetőségét kínálja fel (Compare!), sorrendben csak ezután ajánlja fel a Caravaggio és Rembrandt életrajzát rejtő pontokat, végül a Caravaggiótól Rembrandtig ívelő művészettörténeti út állomásait bemutató tartalmi egységet (Caravaggio to Rembrandt).

Bár a téma több szempontú feldolgozásainak mindegyike nagyon informatív, itt most mégis csak az összehasonlítási menüpontot ajánlom, hiszen ebben nyílik lehetőség a részletek alaposabb vizsgálatára. 12 képpáron, többségében mitológiai, bibliai témájú festményeken és egy-két portrén keresztül nyerhetünk betekintést az egyes képek legapróbb, a felületes megfigyelő tekintetét elkerülő motívumaiba, így a ruhák redőzete, az asztali csendéletek és egyéb járulékos elemek világába.

A website megjelenítésének különös erőssége az, hogy a képpárok valójában nem is egy összefüggő képelemző kontextusban nyernek értelmet, hanem a részleteikben rejlő azonosságok és különbözőségek révén. Például a Belsházár lakomája (Rembrandt, 1635 k.) és Az emmausi vacsora (Caravaggio, 1601) című képeken közelebbről is szemügyre vehetjük, hogy mi van az asztalon, mi van a gyümölcskosárban, továbbá: Belsházár és Krisztus ruházatának, a szakáll meglétének vagy hiányának milyen szerepe van a kép jelentésében, valamint hozzájuthatunk olyan praktikus információkhoz is, hogy vajon kik lehettek a képek megrendelői. Ez a fajta széttöredezett, a különböző képi elemeknek mint önmagukban is értelmes és jelentéssel bíró részleteknek a kiemelése a tudatos és elmélyült képnézés irányába próbálja meg elmozdítani a virtuális múzeumlátogatót.
Ugyanakkor a két művészt összekapcsoló műtörténeti nyomvonal sem maradt ki a site-ról, hiszen a Caravaggio stílusának Rembrandt művészetére tett hatását az Itáliában járt utrechti művészek (Gerard van Houthorst, Dirck van Baburen, Hendrick ter Brugghen) mellett Pieter Lastman és Jan Lievens művein keresztül tanulmányozhatjuk (Caravaggio to Rembrandt).

A Rembrandt–Caravaggio-kiállítás azonban csak egy a 2006-os év számos Rembrandt-tárlata közül, mely során a rendezők a festő életművének lehető legváltozatosabb bemutatására törekedtek, és ehhez a multimédia és az internet eszközeit is hozzárendelték.
A www.rembrandt400.com website-ot nem designja, hanem informatív jellege miatt ajánlom az év második felében Hollandiába látogatóknak. Az események dátuma és helyszíne szerint rendezett keresési lehetőségek egyúttal arra is rávilágítanak, ahogyan a Rembrandt-év alkalmából a szervezők szó szerint ízeire szedték az életművet, és az eddig egységes képet sugalló Rembrandt-jelenséget elemeire bontották. Az életút két csomópontjára szervezett leideni és amszterdami helyszíneken olyan kiállításokat rendeztek és rendeznek, melyek külön-külön mutatják be a festő és a grafikus Rembrandtot (a mesterműveket a Rijksmuseumban egész évben, Rembrandt grafikai oeuvre-jét két részben láthatjuk: All the
Rembrandt drawings, Part I and II, 2006. augusztus 11–október 11., 2006. október 14–december 31., Rijksmuseum, Amszterdam; Rembrandt the Etcher, 2006. július 8–szeptember 3., The Rembrandt House Museum, Amszterdam), valamint egyes műcsoportokat tematikusan tálalnak (Rembrandt and Uylenburgh, 2006. szeptember 16–december 10., The Rembrandt House Museum, Amszterdam; Rembrandt and the Bible, 2006. szeptember 15–december 10., Biblical Museum, Amszterdam; Rembrandt’s Landscapes, 2006. október 6–2007. január 7., Municipal Museum De Lakenhal, Leiden; The „Jewish” Rembrandt, 2006. november 10–2007. február 4., Jewish Historical Museum, Amszterdam). Azonban a Rembrandt-év szenzációszámba menő csúcspontjait két színházi esemény jelenti, az egyik a Rembrandt-musical premierje 2006. július 15-én, a művész születésnapján az amszterdami Koninklijk Theater Carré színpadán, a másik pedig Peter Greenaway-nek az Éjjeli őrjárathoz komponált audiovizuális előadása a Rijksmuseumban (2006. június 2–augusztus 6.), melyről bővebb információk a www.rijksmuseum.nl weboldalon olvashatók.

www.rembrandt-caravaggio.nl
www.rembrandt400.com