A cigány festészet negyven éve

Zombori Mónika

Félezer oldalt meghaladó terjedelemben készült el a roma művészet negyven évét bemutató reprezentatív óriásalbum. Az 1987-ben alapított és azóta folyamatosan bővülő Fővárosi Cigány Ház – Romano Kher Közgyűjtemény két és fél ezer művet számláló műtárgyállományából válogatták ki a könyvben szereplő 74 művész több száz alkotását.

41 gutenberg8

A Fővárosi Cigány Ház igazgatója, Zsigó Jenő bevezető gondolatai után a művészek alfabetikus sorrendben kerülnek bemutatásra. A legtöbb alkotó oldala portréfotóval kezdődik, majd magyar és angol nyelven egy rövid ismertetőt olvashatunk, amely tartalmazza az adott művész életrajzi adatait és a művészetére vonatkozó legfontosabb információkat, ezután következnek a jó minőségű, nagyméretű reprodukciók – mindez termékprospektusokra emlékeztető tipográfiai megoldásokkal. Sajnos – bár bőven lenne helye – a vaskos kötetben nem találunk művészettörténeti tanulmányt, amely feltérképezné a roma képzőművészet sokféle irányzatát: hogy ki autonóm alkotó, ki „naiv művész” és ki Dalít, Picassót, Raffaellót vagy Monet-t másoló műkedvelő. Összevetve a művészek kurta életrajzát, jellemző típusokba sorolható a cigány művészek sorsa, és bár van már olyan fiatal roma művész, aki elvégezte a Képzőművészeti Egyetemet, a nagy többség autodidakta módon képezte magát, híres cigány mesterek hatása alatt. A könyvben összegyűjtött alkotók nagyrészt három helyszínről indultak. A legtöbben Salgótarjánból, a pécskői cigánydombról, ahol az első széles körben elismert roma festő, Balázs János sikerein felbuzdulva kezdtek el alkotni. Budapesten, a Péli Tamás körül kialakult roma értelmiségi körből is jó néhányan lettek képzőművészek. És a legörvendetesebb, hogy a Tiszadobi Gyermekvárosban élő állami gondozottak által alakított önképző körből is jó páran bekerültek a most már „roma kánonnak” is nevezhető katalógusba, amelybe a jól ismert cigány alkotók mellett sok fiatal, harmincas éveiben járó tehetséget is beválogattak az album szerkesztői.

 


Cigány festészet. Magyarország 1969–2009. Válogatás a Fővárosi Cigány Ház – Romano Kher Közgyűjteményéből. Főszerkesztő: Zsigó Jenő. Budapest, Fővárosi Cigány Ház – Romano Kher, 2009, 548 oldal, 20 000 Ft