Kihirdették a Herczeg Klára-díj idei nyerteseit

Herczeg Klára (1906-1997) Munkácsy-díjas szobrászművész örökségének egy részét művészek támogatására szánta. A hagyaték kezelője, Dr. Székely Ádámné Dr. Szűts Ildikó a Fiatal Képzőművészek Stúdiójára bízta a támogatási forma kialakításának megtisztelő feladatát. Így jött létre a Herczeg Klára-díj, amely 1998 óta kerül kiosztásra a Stúdió Alapítvány (korábbi nevén Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítvány) és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület közös gondozásában. Mivel Herczeg Klára mindig fontosnak tartotta az idős és fiatal generációk egymáshoz való közeledését – az eseménynek minden évben egy senior és egy junior díjazottja van.

HK 2021

A Stúdió Alapítvány kuratóriuma idén Aknai Katalint, Berhidi Máriát és Pinczehelyi Sándort kérte fel, hogy a szakmai zsűri tagjaként döntsenek a senior díjazott személyéről. A senior díj jelölője, Szalai Bori által javasolt művészek közül - Komoróczky Tamás, Várnagy Tibor és Várnai Gyula - a szakmai zsűri a senior díjat Várnai Gyulának ítélte.

„Várnai Gyulát favorizálom” „Az én javaslatom: Várnai Gyula” „Nálam is, apró dilemma mégis (...)” szóltak a nem is annyira kétséges érvek az idei, megjegyeznénk: fiatal senior kategóriában. Díjazottunk tehát: Várnai Gyula.

Aki a 90-es évek első felében kiállításon látta az egyetlen elemlámpából, tükörből és egy szőnyegdarabból összeállított tárgyegyüttest, nehezen felejti az esendő, kopott szépségű tárgyak körül delejes módon megidézett ember-metaforát. Empátia – mondja a cím. Miközben Várnai Gyulát kezdettől fogva a zene, a matematika és fizikai törvényszerűségei érdekelték, mintha minden munkáját mélyén a dolgok és jelenségek aprólékos megfigyelése, a különféle anyagokba ragadt történelem iránti együtt- és beleérzés irányítaná. Mondjuk a szeretet. Vagy a természettudományok keménységét oldó bolondosság.

Ebben a szellemben dolgozik Várnai Gyula, és a gondolkodás folyamatos tréningje során, az elmúlt 30 évet magába foglaló munkálkodása révén nagyon komoly életművet hozott létre. Mindezt úgy, hogy Dunaújváros maradt a tevékenysége centruma, ahol egyébiránt a Modern Művészetért Közalapítvány, később ICA-D munkatársaként, ösztönzőjeként kezdetben formális, majd informális munkája végig segítette az állandóan a megszűnés szélén egyensúlyozó intézményt. Figyelő tekintete számos fiatal művész juttatott kiállításhoz és/vagy került műve a gyűjteménybe, ami ma az egyik legjelentősebb kortársművészeti gyűjtemény is.

Várnai Gyula ma is Dunaújvárosban él és alkot, Érdemeit, amelyekből van számos, itt most nem soroljuk fel – talán azért is, mert maga is legyintene rá. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület viszont boldogan adja át a díjat.

Aknai Katalin

 A junior díjra idén is az FKSE tagjai jelölhettek olyan 35 év alatti alkotót, aki az elmúlt években kiemelkedő teljesítményt nyújtott és aktívan hozzájárult az FKSE közösségének építéséhez. A jelöltek közül egy öttagú zsűri, amelynek tagjai Gadó Flóra, Lendeczki Kinga, Kútvölgyi-Szabó Áron, Petrányi Luca és Zemlényi-Kovács Barnabás voltak, választotta ki a díjazottat. A junior díjért szoros versenyben lévő művészek közül - Horváth Gideon, Süveges Rita, Tranker Kata és xtro-realm - a zsűri a junior díjat november 29-i döntése alapján Tranker Katának ítélte.

 „Tranker Kata (1989) több mint tíz éves munkásságának tudatos, nem a trendeket követő építkezését, az elmúlt évek során végbement művészeti kiteljesedését díjazzuk. Tranker Kata 2012-ben festőművészként végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, de művészeti kifejezésmódja konceptuális installációiban, a témához rendelt médiumokban (papír, fa, fotó, talált anyagok) öltött testet. Műveiben a társadalmi kérdések mellett az emberi evolúció és fejlődéstörténet, a civilizáció és a kultúra kérdéseire keresi a választ. Érzékenyen és egyben kritikusan nyúl olyan, ma rendkívül aktuális és releváns kérdésekhez, mint amilyen az emberi identitás, az antropocén, az ember-állat együttélés ősi és kortársi motívumai, a termékenység és az anyaság  valamint saját személyes viszonya mindezekhez. Számos médiumot körüljáró, kereső és önreflexív attitűd jellemzi, ugyanakkor témáját és kifejezésmódját tekintve mindig képes volt koherens és releváns maradni. A Herczeg Klára díjjal eddigi munkásságát, művészetének alakulását és jelenlegi szakaszát is díjazzuk.”

Herczeg Klára-díj 2020_Labor - 6.jpg
Basszus, már bezárt? – Herczeg Klára-díj 2020

Későknek, feledékenyeknek, workaholicoknak vagy bárkinek, akinek nem volt ideje megnézni.

lisa_jovan.jpg
Az idei Herczeg Klára-díjazottak: Jovánovics György és Kútvölgyi-Szabó Áron

​A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítvány 1998 óta minden évben átadja a Herczeg Klára-díjat senior, illetve junior kategóriában.

full_004183.png
Miért vársz? - Herczeg Klára-díj 2014 – megnyitóbeszéd

A Herczeg Klára-díj 1998 óta évente kerül kiosztásra. Az 1997-ben elhunyt Herczeg Klára szobrászművész végrendeletében a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítványt az örökség részesévé tette, ezúton támogatva a pályakezdő művészeket. A kuratórium úgy döntött, hogy egy – az örökséghagyóról elnevezett – díjat alapít, amelyet minden évben az FKSE vezetősége által kiválasztott képzőművész kap meg, ami a díj junior fokozatát adja. Mivel az örökhagyó is fontosnak tartotta a generációk egymáshoz való közeledését, a hagyaték kezelője (Dr. Székely Ádámné Dr. Szűts Ildikó) a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületre bízta azt a megtisztelő feladatot, hogy a Herczeg Klára-díj szenior fokozatát gondozza. A díjazott személyére felkért, független jelölő ajánl művészeket, akik közül az alapítvány kuratóriuma választja ki a szenior díjazottat. 2014-ben Kürti Emese ajánlása alapján a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítvány kuratóriuma Ladik Katalinnak ítélte a Herczeg Klára-díj szenior fokozatát. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetősége a díj junior fokozatában Szemző Zsófit részesítette.