Artmagazin
full_003395.jpg

Artmagazin 1

A művészeti lapoknak jelentős hagyománya van Magyarországon. Az 1902-ben indított, Lyka Károly szerkesztette Művészet, a Majovszky Pál nevével fémjelzett Magyar Művészet, az Elek Artúr jegyezte, 1921-től mindössze két évfolyamot megért Műbarát, a Gyújtó és még folytathatnánk a sort, komoly szellemi erőt összpontosító, meghatározó és tekintélyes lapok voltak. Az értékítéletek, a hangsúlyok, ötven vagy száz év távlatából, más összefüggések ismeretében, függetlenedve a kor közéletének, politikájának, szellemének hatásától nem mindig állják meg helyüket, de dokumentációs értékük vitathatatlan, nélkülük a művészettörténeti kutatómunka jelentős támasza hiányozna. Ezek a lapok a műgyújtést és a műkereskedelmet a művészeti élet szerves és elválaszthatatlan részének tekintették. Csak a rendszerváltást megelőző negyven évnek, az álszent, hamis ideológiáknak és továbbélésüknek köszönhető, hogy két szekértábor alakult ki: a magas művészettel foglalkozó művészettörténészek és a művészetből pénzt facsaró műkereskedők csoportja, és még tíz év elteltével is elmondható, hogy minimális az átjárás, a párbeszéd a két csoport között. Egy dolog azonban biztos: tisztulásra és közeledésre van szükség mindkét oldalon. Sajnálatos szembenállás a jellemző, pedig az érdekek közösek: egymás támogatása nélkül nincs jól működő műtárgypiac, a gyűjtők nem kapnak hiteles információkat és tanácsokat a múzeumi szakemberektől, nem épülnek egységes, színvonalas gyűjtemények, a műtárgybírálati rendszer problémái megoldatlanok, a hiteles szakértők kis száma miatt nincsenek biztosítók a piacon. Nem véletlen az sem, hogy az uniós csatlakozási tárgyalások során a műtárgyvédelem kérdésénél nem a kiviteli rendszer szigorítását tartotta járható útnak az Európai Unió, sokkal inkább a megfelelően szabályozott műtárgypiacot, a gyűjtőbázis kiépítését, támogatását, edukálását. 

Olyan lapot indítunk útjára, amely a képző- és iparművészet kérdéseit a műtárgypiac összefüggéseiben tárgyalja, amely segít eligazodni a gyűjtőknek és a befektetési céllal a műtárgypiacra látogató intézményeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Azt gondoljuk, hogy folyamatában egy magyar művészet és művészeti piac létezik, még ha komoly torzulások történtek is a múltban, hogy megvan a folytonosság: a mai magyar művészet szerves folytatása és része az elmúlt százötven év művészetének, hogy vannak hagyományok, amikre támaszkodhatunk, és példák, amikre felnézhetünk. Azt szeretnénk, ha lapunkat a mai olvasó élvezettel olvasná, és ötven vagy száz év múlva ugyanolyan biztonsággal venné le egy könyvtár polcáról a műtörténész, vagy műkereskedő, ahogyan mi nyúlunk a fent felsorolt lapokért. 

a szerk.

10 Bellák Gábor: „Most az árak jók..." Mednyánszky a műkereskedelemben

16 Topor Tünde: A Feuer gyűjtemény

20 Gedó Ilka művészete

22 Könyvajánló

23 Készman József: Jazz és modernitás

28 Molnos Péter: Mindenki gyűjtőnek születik. Interjú Saphier Dezsővel

32 Művészeti technikák. Az enkausztika

33 Petrányi Zsolt: Dunán innen Dunán túl. Magyar művészek Madridban

34 Kiállításajánló

36 Szoboszlai János: Elektronikus médiák a kortárs művészetben

40 Matits Ferenc: Töprengés a műmeghatározás nehézségein

45 Boros Judit: Munkácsy Mihály Poros út című festménye

47 Műgyűjtés – mint állampolgári kötelesség. Kovács Dezső műkereskedő és gyűjtő visszaemlékezései

51 Könyvajánló – Modern magyar festészet 1892–1919

52 Hangyál Judit: Namaszte, avagy köszönjük India

54 Tűzkő Péter: Forum

55 Iványi Brigitta: Műtárgypiaci szabályozás

57 Ferenczy László: Gésák és kurtizánok

60 Winkler Nóra: Húsba kötve. Noboyusi Araki képei

62 Szoboszlai János: Szomorú szépségek

64 Molnos Péter: A festmények hamisításáról

68 Iványi Brigitta: A néző diktatúrája vagy a kurátor nézője

71 Deák Erika: Magyar művészek sikere a berlini Art Forumon

72 Barki Gergely: Korai Berény Róbert képek felbukkanása a műkereskedelemben

75 Molnos Péter: Monet és kortársai

76 Juhász Sándor: Waterloo rézkarcai