„A legrózsaszínebb álmomban sem gondoltam volna” – az Artpool jövőjéről

A 2005 óta folyamatos fenntartási problémákkal küzdő művészetkutató és dokumentációs központ helyzete végső megoldáshoz érkezhet Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának közbenjárására, a budapesti múzeumi helyzetet „rendező” nagyszabású Liget-projekt keretében, a Szépművészeti Múzeum bővítésének részeként. A Galántai György és Klaniczay Júlia által 1979 óta folyamatosan működtetett Artpool a Szabolcs utcai klinikák rekonstrukcióját követően az ott létesítendő Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóközpontba (KEMKI) költözik, az élő archívum pedig a gyűjteménygazdák részvételével és további irányítása alatt tagozódik be a hivatalos intézményi rendszerbe.

 

BACKUP – Biztonsági mentés, Kokesch Ádám kiállítása a Kassák Múzeumban

Kokesch Ádám a modernitás tárgykultúráját és az absztrakt művészet hagyományait eredeti módon gondolja újra, az absztrakt művészet esztétikáját köti össze egy képzeletbeli csúcstechnológia dizájnjának az esztétikájával.
 

 

Radical Memories a CHIMERA-PROJECT-ben

A nemzetközi résztvevőket is bemutató kiállításon Asztalos Zsolt (H), Bernd Hopfengärtner & Ludwig Zeller (D), Koós Gábor (H), Kútvölgyi-Szabó Áron (H), Sophie Schmidt (D), és Simon Wachsmuth (D) munkái lesznek láthatók.

 

Green Tattoo Unplugged - Kerekes Gábor

A Kerekes Gábor nevével fémjelzett Green Tattoo európai turnéjának következő és egyben utolsó hazai állomása a LUK. 

 

„Szerintem a képzőművészeti élet...”

Hogyan működik a hazai képzőművészeti szcéna? Mennyiben történt a rendszerváltással szemléletváltozás és melyek jelenlegi működésének legalapvetőbb jellemzői? Milyen alrendszerekből épül fel, s tagjai milyen alapvető funkciók és dinamikák mentén viszonyulnak egymáshoz?

A művészeti intézményrendszer működéséről rendszerint (kultúr)politikai történések mentén beszélünk feltételezve, hogy elsősorban ezek határozzák meg felépítését és mechanizmusait. De valóban mindig a politika kell, hogy legyen a gravitációs pont?

A „Szerintem a képzőművészeti élet...” című, most induló cikksorozatunk legfőbb célja, hogy harminchét múzeumi vezetővel és galeristával készült nyolcvanórányi interjúanyag alapján új szemszögből mutassa be a képzőművészeti szcénát a 2013-as állapotok szerint, hogy 2015-ös perspektívánkból láthassuk, hogy a szereplők – akik nem pusztán az aktuális kultúrpolitikai változások elszenvedői, hanem aktív, a rendszer működését tevékenyen alakító résztvevői voltak – milyen stratégiák mentén alakították a közeget a jelenlegi állapotára, vagy adott esetben hogyan járultak hozzá diszfunkcionális működéseinek fenntartásához.


A „Szerintem a képzőművészeti élet...” tehát a rendszer folyamatait és dinamikáját a szereplők szemszögéből mutatja be, a cikkek alapját pedig a résztvevők magukról és egymásról alkotott véleménye adja.

A heti rendszerességgel megjelenő összegző írásokban olyan kérdésekre kapunk válaszokat mint, hogy ebben a közegben mit jelent ma a bizalom és a tisztelet, hogy az egyes helyzetekben a szereplők milyen különböző versengési és együttműködési stratégiákat alkalmaznak, hogy milyen szempontból van jelentősége a személyes kapcsolatrendszereknek, hogyan lehet kiigazodni és boldogulni ebben a szisztémában, melyek a legalapvetőbb normák, és hogy miben vélik felfedezni a múzeumi vezetők és galéristák a szocializmus örökségét.

 

CICAVÍZIÓ

A 2B Galéria tematikus kiállításainak sorában gyakorta helyet kapnak olyan témák mint, a különböző kisebbségek társadalmi viszonyrendszere, a személyes és családi történetek, az emlékezés ezen belül is a holokauszt ábrázolásának kérdésköre. Minden esetben egy roppant sajátos perspektívából, semmiképpen sem a megszokott úton közelítve az adott kérdés magja felé. 

 

Mátrix (feminista fotográfia)

Elkészült végre a fénykép
Nem tudni, milyen esemény
Egy kicsit kevés a részlet
Egy kicsit kevés volt a fény.

Előjött végre a fénykép
Már nem is számítottunk rá
Egy kicsit túl sok a szürke.
(Olé olá, 1983. Kontroll Csoport)

A mottónak itt az a hivatása, hogy a romantikusnak vélt szöveget visszarántsa a társadalmi valóság talajára (hova is?), és, hogy kompenzálja e romantika komolyságát.

 

 

MINDSETS - Nemzetközi csoportos kiállítás az FKSE Stúdió Galériájában

A kiállítás címe egy jelentésgazdag angol kifejezés, amely a különböző gondolkodásmódok, hozzáállások, mentális beállítódások fogalomegyüttesét jelöli. A tárlat egyrészt ezeknek az egyéni szemléleteknek az egymásmellettiségét, másfelől az ebből fakadó konfliktusokat és ellentmondásokat kutatja.

 

 

The Problem of God című kiállítás Düsseldorfban

A Kis Varsó is a kiállítók között

 

Képző: A Diákhitel Központ Zrt. festészeti, grafikai és fotóművészeti pályázata

 "Testvér, testvériség" - azaz milyen ereje van a testvéri kapcsolatnak, illetve hogy van jelen életünkben a testvériség? Ezen fogalmak képzőművészeti ábrázolása került a Diákhitel Központ Zrt. immáron negyedik alkalommal meghirdetésre kerülő festészeti, grafikai és fotóművészeti pályázatának fókuszába, melyen a középiskolás diákok és felsőoktatásban hallgatók indulhatnak értékes és hasznos díjakért.

 

Keresztesi Botond: RGB - Roman, Gothic, Baroque

Számtalan kérdés tódul elénk Keresztesi Botond legújabb műveit nézve. – Vajon milyen szándék vezérelte a művészt amikor evilági tárgyakat, fogalmakat, jelenségeket szinte utópisztikus összefüggésekben festett meg? 

 

Lóg a levegőben – Kreativitás űrrepülés nélkül

Mérei Ferenc a pedagógiai módszertan fejlődését három fázison keresztül mutatja be. Hagyományosnak nevezi azt a pedagógiát, amelynek célja egy általános műveltség átadása; ez Mérei szerint válságba jutott, mert nem tudott lépést tartani a társadalmi és a tudományos előrehaladással: „Az ismeretek dinamikus fejlődéséhez viszonyítva a tankönyv és a tananyag csigalassúsággal változott.” Ezt a merev rendszert váltotta fel az ismereteknek az alkalmazhatóságára koncentráló oktatási attitűd, amelynek középpontjában az intelligencia áll. Azonban, írja Mérei, ez a koncepció is elérte a korlátait, hiszen továbbra is meglévő, szerzett ismeretekre alapoz, amely pedig oda vezet, hogy „gyanakvóbban tekintsen az újra, ha az nemcsak az alkalmazásban, hanem a szemléletben is új”. Kora pedagógiájának orientációjaként a kreativitást jelöli meg: a kreatív emberek „nem alkalmaznak, hanem létrehoznak; nem megtanulnak, hanem rátalálnak vagy kitalálnak”. Ugyanakkor, állítja, bár a kreativitás adottság, mégis fejlesztendő.